Geschiedenis van Café De Mortier

Lange tijd is het pand Dubbelstraat 66 in bezit van de familie Vetten. Deze stelt het pand tussen 1857 en 1893 beschikbaar aan de Christelijk Afgescheiden Gemeente, die het pand in gebruik heeft als kerk. In 1893 gaat deze op in de Gereformeerde Kerk en komt het pand te koop te staan. Jacobus Franken is de vermoedelijke koper, aangezien hij dat jaar een verbouwing aan het pand laat doorvoeren. Hoogstwaarschijnlijk krijgt het dat jaar ook de functie van bierhuis, oftewel café. Een drankvergunning (de drankwet bestaat sinds 1881 in Nederland) heeft Franken dan nog niet, zodat we kunnen aannemen dat er in ieder geval geen sterke drank geschonken wordt. Pas met de herziening van de drankwet in 1905 (waardoor voortaan ook zaken die alleen zwak alcoholische drank schenken of tappen een vergunning moeten hebben) wordt er een eerste drankvergunning aan Jacobus Franken uitgereikt. Dit is een zogenaamd Drankwet Verlof. In 1909 wordt Jacobus opgevolgd door zijn dochter Adriana Cornelia en haar man Jan Dietvorst.

Op 8 juli 1910 worden Adriana en Jan op hun beurt opgevolgd door de halfbroer van Adriana. Dit is Adrianus Wilhelmus Cameron. Adrianus drijft ook een logement in het pand. In 1912 vraagt hij aan de gemeente een Logement Vergunning aan, zodat hij sterke drank mag gaan schenken aan de gasten van zijn logement. Voor zijn omzet zou dat een prettige ontwikkeling zijn, aangezien sterke drank meer gedronken wordt dan bier. De aanvraag wordt echter afgewezen. Een volgend verzoek hiervoor in 1919 wordt ook afgewezen. Dan wordt ook de reden bekend. De politie komt er na onderzoek namelijk achter dat er in het pand alleen maar “uit Zeeland uitgewezen smokkelaars en spionnen logement houden.” In april 1923 krijgt Adrianus tenslotte toch een Logement Vergunning. Het pand wordt onder het bewind van Adrianus Cameron diverse keren verbouwd. Eerst wordt het vloeroppervlak van het café in 1924 vergroot van 65 naar 140 vierkante meter. Later wordt dit gesplitst in een cafégedeelte van 30 en een danszaal van 102 vierkante meter. In deze danszaal wordt niet allen gedanst, maar ook tentoonstellingen gehouden en zelfs bioscoopvoorstellingen gegeven. Mogelijk dat op dit moment de zaak van Cameron de naam ‘Zaal Flora’ krijgt. Hoe het voor die tijd heet, is niet bekend.

In 1942 verlaat Cameron het pand. Het verkoopt het aan een zekere Bruel die de Duitse Sophie Zahn aanstelt als uitbaatster. Zij zit er echter niet lang en het pand komt vanaf 1943 voor langere tijd leeg te staan. Vanaf november 1946 is J.M. Noordhuizen de uitbater. In december 1955 wordt Noordhuizen opgevolgd door Johannes van Gent. Deze stopt er twee jaar later alweer mee. Daarna wordt Johannes Petrus van Elteren de nieuwe uitbater. Hij verandert de naam in ‘Café de Vriendschap’. Ook Van Elteren zit er niet lang en wordt op zijn beurt in 1962 opgevolgd door Bernardus Groffen. Bernardus zit er echter nog geen jaar in als uitbater en vertrekt alweer het jaar daarop.

Vanaf juli 1963 gaat Adrianus van Hooydonk er een poging wagen. Gelukkig lukt het bij hem beter er een goedlopende zaak van te maken. Hij blijft er dan ook lange tijd de uitbater. Van Hooydonk verandert de naam van het café in ‘Café de Mortier’. Deze naam ontleent hij aan het dansorgel dat bij hem in de zaak staat van de dansorgelfabrikant ‘Mortier’ uit Antwerpen. De naam van het orgel is: ‘De Krab’. In ieder geval al vanaf 1972 adverteert Adrianus met dit orgel om dansavonden in zijn zaak aan te prijzen. Vermoedelijk staat het echter al veel langer in de zaak. Het is namelijk gebouwd in 1927. Het kan goed zijn dat eerdere uitbater Cameron het aanschaft voor zijn danszaal. Een mogelijke aanwijzing dat het orgel bij Cameron al in de zaak is komen te staan is ook dat hij in 1941 adverteert met het feit dat hij tevens Mortierorgel verhuurder is. Van Hooydonk heeft volgens diverse advertenties ook nog een groentehandel naast het café. Bovendien runt hij in het pand Dubbelstraat 66 ook nog een pension, net als zijn voorgangers. Adrianus wordt opgevolgd door zoon Gerard van Hooydonk. Deze laat in 1981 het Mortierorgel nog compleet restaureren. In 1985 wordt het echter uit de zaak verwijderd.

Het huidige pand Dubbelstraat 66 is van 1991. De familie Van Nieuwburg, die dan eigenaar is, laat het oude pand direct na de vastenavond van dat jaar grotendeels afbreken. Op 28 september 1991 wordt het nieuwe pand weer in gebruik genomen en het compleet nieuwe café en zaal geopend.

De huidige uitbaters zijn Daan, Kiki en Lars Bunck.